Dự án vận tải

Trang web khảo sát / nghiên cứu khả thi (các tuyến đường, thời tiết, khí hậu chính trị)
Đầy đủ / phần hợp đồng thuê tàu (Điều lệ khí, điều lệ lần / chuyến) giao thông vận tải đa phương thức (đường sắt, tàu kéo sà lan, thang máy nặng)
Vận chuyển thiết bị đặc biệt  (kệ phẳng,mui mở, đa nền tảng ..)
Bảo hiểm hàng hóa, bao gồm chuỗi vận chuyển toàn bộ
Hành chính (thủ tục hải quan, tài liệu thương mại)

Check Also

Truck and Cargo Ship

Vận tải đường bộ

Vận chuyển hàng hóa là một trong những khâu quan trọng trong việc đẩy nhanh …